Strafrecht en het – nichegebied

Bijstand van een strafrechtadvocaat of een jeugdstrafrechtadvocaat kan aan de orde zijn wanneer er een verdenking is van een strafbaar feit en derhalve een uitnodiging voor gesprek met de officier van justitie is ontvangen of een dagvaarding. Maar ook reeds tijdens het vooronderzoek staan wij u graag bij als (voorkeurs)piketadvocaat door u te adviseren en voor te lichten (op het politiebureau).

Daarnaast helpen wij u graag wanneer u bijvoorbeeld een klacht wilt indienen tegen het niet verder vervolgen van iemand tegen wie u een aangifte heeft gedaan, u niet wilt dat uw DNA in de DNA-databank wordt opgenomen, indien uw voorwaardelijke straf dreigt ten uitvoer te worden gelegd of indien u in hoger beroep wenst te gaan tegen een uitspraak van de rechtbank.

Wij hebben ervaring met allerlei soorten (jeugd)strafzaken, van winkeldiefstal tot levensdelict.

Hulp nodig?
Heeft u (snel) een advocaat nodig voor een strafzaak of denkt u dat de kans aanwezig is dat u een beroep moet doen op een strafadvocaat? Neem dan contact met ons op.

Advocaat:
Jan Douwes