Faillissements- en Insolventierecht

Faillissements- en Insolventierecht

Bewindvoerder en curator
De insolventiespecialisten van ons kantoor treden geregeld op als bewindvoerder of curator. De bewindvoerder probeert de waarde van de onderneming zoveel mogelijk in stand te houden. Snelle herstructurering is daarbij het sleutelwoord. De curator richt zich meer op de liquidatie van de onderneming, soms via een doorstart. Daartoe onderhandelt de curator met de financiers, de voornaamste crediteuren en andere stakeholders.

Adviseur van ondernemer en onderneming
Voorkomen is beter dan genezen. Elke brand is te blussen met een kopje water, als je er maar snel bij bent. Vanwege hun grote ervaring als curator zijn onze insolventiespecialisten bij uitstek de juiste adviseur voor ondernemingen in zwaar weer. Zij kennen immers beide zijde van de medaille. Zij kunnen u van dienst bij vele aspecten, zoals:

  • contracten bestand maken tegen een mogelijk faillissement;
  • risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid beperken;
  • reorganisatie of doorstart begeleiden;
  • behartigen van uw belangen indien uw leverancier failliet gaat;
  • procedures voeren en begeleiden over zekerheden als pand, hypotheek en eigendomsvoorbehoud;

Onze specialist:
Jan Douwes