Rechtsgebiedenregister

Ingevolge bijlage 8, behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur verklaart Douwes De Jonge Advocaten dat de hierna genoemde advocaten zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten hebben geregistreerd.

mr. J.J. (Jan) Douwes: Omgevingsrecht, Ondernemingsrecht, Strafrecht, Verbintenissenrecht;
mr. M. (Manon) de Jonge: Personen- en familierecht en Erfrecht;

Per geregistreerd rechtsgebied worden jaarlijks tenminste 10 opleidingspunten behaald, zoals vereist door de Nederlandse Orde van Advocaten. Per advocaat worden jaarlijks tenminste 20 opleidingspunten behaald.